NIVELL 0

Alumnes sense experiència

NIVELL 1

 Alumnes iniciats

NIVELL 2
 
Alumnes de nivell intemig que coneixen el Line Dance
NIVELL 3

Alumnes de nivell avançat que saben ballar diferents estils i estan molt familiaritzats amb el Line Dance

Country i ball en línia a Falset

 

Reiniciem les classes el 15 de setembre a les 19:30 h.
NIVELL 0      
 
NIVELL NOM DEL BALL COREOGRAF/A DESCRIPCIÓ MUSICA FULL DE BALL VIDEO  
               
               
               
 
NIVELL 1    
 
NIVELL NOM DEL BALL COREOGRAF/A DESCRIPCIÓ MUSICA FULL DE BALL VIDEO  
               
               
               
               
               
 
NIVELL 2   
 
NIVELL NOM DEL BALL COREOGRAF/A DESCRIPCIÓ MUSICA FULL DE BALL VIDEO